Należy używać współczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript!

Np. Firefox lub Opera

Formularz zgłoszeniowy publikacji naukowej US

Formularz przeznaczony jest dla autorów publikacji naukowych będących pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego.

W przypadku zgłoszenia prac wieloautorskich, o różnym wkładzie autorów w ich powstanie, prosimy o dołączenie oświadczenia.

Zgłoszone tu publikacje zostaną wprowadzone do Bazy Publikacji Naukowych Pracowników US (publi.bg.szczecin.pl), a stamtąd będą eksportowany do innych systemów (np. pbn.nauka.gov.pl).

Formularz zgłoszeniowy.
Tutaj wprowadza się nowe publikacje.

Podgląd zgłoszenia.
Tutaj można sprawdzić status wcześniejszych zgłoszeń oraz uzupełnić je.

Moduł sprawozdawczy PBN

Publikacje z bazy Publi wysyłane są do Modułu Sprawozdawczego PBN zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MNiSW.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj