Należy używać współczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript!

Np. Firefox lub Opera

Formularz zgłoszeniowy publikacji pracowników US

Po wypełnieniu tego formularza otrzymasz dwie wiadomości e-mail. Pierwszą zawierającą numer zgłoszenia, a po opracowaniu rekordu bibliograficznego przez bibliotekarza - kolejną.

Aby Twoje zgłoszenie zostało wprowadzone szybko i poprawnie, pamiętaj:

Typ dokumentu*:


      


      


       np. multimedia, program komp., etc.

* Jeżeli dokument będzie wydawany w wersji papierowej, proszę z jego zgłoszeniem poczekać do opublikowania tej wersji.
Rozdziały i Artykuły punktowane są w różny sposób przez Ministerstwo. Upewnij się, że wybierasz właściwy typ.
Będzie on używany do kontaktu zwrotnego przez bibliotekarza opracowującego opis.
Po opuszczeniu tego pola zostanie przeszukana baza zgłoszeń i publikacji. W przypadku znalezienia takich samych tytułów, ich lista zostanie tutaj wyświetlona.

UWAGA! Wprowadzony tytuł występuje w bazie.

Zweryfikuj wszystkie powyższe linki, aby uniknąć wprowadzania duplikatów.


Przykład: Kowalska-Nowak Janina Anna
Wpisz tu swoje nazwisko i imiona w tej właśnie kolejności. Jeśli nie jesteś głównym autorem/redaktorem, upewnij się, że jesteś jedyną osobą wpisującą daną publikacje. .
Przykład: Abramowicz Magdalena, Nowiński Mieczysław
Zachowaj kolejność - nazwisko i imiona, a poszczególne osoby oddzielaj przecinkami.
Np. 2011.
W przypadku braku proszę powtórzyć rok wydania.
Liczba stron dokumentu
Proszę wpisać zakres rozdzielony myślnikiem (np. 15-28). Dla jednostronicowych publikacji zakres obejmie jedną stronę (np. 27-27).
Objętość publikacji wyrażona w liczbie arkuszy wydawniczych. Autor powinien otrzymać tę informację od wydawcy. Jeśli nie da się jej ustalić, należy wpisać słowo brak, jednakże może to skutkować nieprzydzieleniem punktacji przy ocenie bibliometrycznej.
Miejscowość. W przypadku wielu miejsc wydania, proszę rozdzielić je przecinkiem, np. Warszawa, Zielona Góra
Pełna nazwa wydawnictwa
Należy podać jedynie identyfikator (nie cały adres URI). Więcej o międzynarodowym identyfikatorze DOI na stronie doi.org lub w polskiej Wikipedii.
**Wskaż co najmniej jedną cechę
Czy publikacja została zrecenzowana naukowo
Słowa kluczowe rozdzielone przecinkami.
Np.: historia, Pomorze Zachodnie, kultura, muzyka
Słowa kluczowe rozdzielone przecinkami.
Np.: historia, Pomorze Zachodnie, kultura, muzyka
np. dane tekstowe, multimedia, program
Wypełnić, jeśli dokument dostępny jest online. Winien to być adres prowadzący bezpośrednio do dokumentu.
Np.: http://www.jakasstrona.pl/jakisplik.pdf
W przypadku dokumentów dostępnych wyłącznie online należy wpisać online. W innych przypadkach należy zwięźle opisać nośnik. Np.2xDVD w etui B5.
Załączniki:
Załącz skany, które potwierdzą i uzupełnią wprowadzone w formularzu dane.

Należy załączyć plik umożliwiający identyfikację bibliograficzną i techniczną dokumentu. Np. skan/zdjęcie nośnika i opakowania lub zrzut ekranu (dla publikacji wyłącznie elektronicznych).

Należy załączyć: stronę tytułową oraz potytułową czasopisma, spis treści czasopisma oraz pierwszą stronę artykułu.

Należy załączyć: stronę tytułową książki, potytułową, spis treśći oraz pierwszą stronę rozdziału.

Należy załączyć: wszystkie początkowe strony zawierające informacje bibliograficzne oraz spis treści.

Do zgłoszenia należy dołączyć skany oświadczeń:

  • oświadczenie o wkładzie procentowym - tylko dla publikacji wieloautorskich, w których wkład poszczególnych autorów jest różny,
  • oświadczenie afiliacyjne - tylko jeżeli na publikacji nie ma umieszczonej afiliacji z dokładnością co najmniej do wydziału,
  • oświadczenie Open Access - dla prac dostępnych w otwartym dostępie (Open Access) jeśli pozostałe załączniki nie zawierają kompletu informacji wymienionych na oświadczeniu.
Oryginał oświadczenia należy przekazać wydziałowemu Koordynatorowi ds. bibliografii (o ile Dziekan nie zarządził inaczej).

Zamieszczone skany będą używane przez bibliotekarzy. Nie będą zamieszczane w katalogu.
Preferowane są dokumenty .pdf, akceptowane są również obrazy .jpg, nie przekraczające 5MB.

UWAGA. Wysłanie zgłoszenia bez załączników może skutkować jego odrzuceniem.

Miejsce przeznaczone na wszelkie uzupełnienia, zwrócenie uwagi bibliotekarza na sytuacje nietypowe i inne uwagi/adnotacje/sugestie.
Weryfikacja adresu email, proszę czekać