Należy używać aktualnej wersji przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript!

Np. Firefox lub Opera

Formularz zgłoszeniowy publikacji pracowników US

Formularz przeznaczony jest dla autorów publikacji naukowych będących pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do zgłoszenia należy dołączyć skany oświadczeń:

Oryginały oświadczeń należy przekazać do sekcji nauki swojego wydziału.

Zgłoszone tu publikacje zostaną wprowadzone do Bazy Publikacji Naukowych Pracowników US (publi.bg.szczecin.pl), a stamtąd będą eksportowane do innych systemów (np. BOP, PBN-MS, etc.).

Formularz zgłoszeniowy.
Tutaj wprowadza się nowe publikacje.

Podgląd zgłoszenia.
Tutaj można sprawdzić status wcześniejszych zgłoszeń oraz uzupełnić je.

Oświadczenia do wcześniej zgłoszonych publikacji

Jeżeli nie usunęli Państwo wiadomości email pt. "Potwierdzenie zgłoszenia publikacji naukowej", to oświadczenie można yć używając linku z tej wiadomości. W pozostałych przypadkach oświadczenia proszę przesyłać na adres bg-publi@usz.edu.pl, umieszczając w treści wiadomości numer publikacji.

Moduł sprawozdawczy PBN

Publikacje z bazy Publi wysyłane są do Modułu Sprawozdawczego PBN zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MNiSW.