Należy używać aktualnej wersji przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript!

Np. Firefox lub Opera

Formularz zgłoszeniowy publikacji pracowników US

Po wypełnieniu tego formularza otrzymasz dwie wiadomości e-mail. Pierwszą zawierającą numer zgłoszenia, a po opracowaniu rekordu bibliograficznego przez bibliotekarza - kolejną.

Aby Twoje zgłoszenie zostało wprowadzone szybko i poprawnie, pamiętaj:

Typ publikacji*:


      


      

* Jeżeli dokument będzie wydawany w wersji papierowej, proszę z jego zgłoszeniem poczekać do opublikowania tej wersji.
Służbowy email w domenie usz.edu.pl.

Przykład: Kowalska-Nowak Janina Anna
Wpisz tu swoje nazwisko i imiona w tej właśnie kolejności.
Wskaż dyscyplinę naukową, którą reprezentujesz w tej publikacji, jako oświadczenie upoważniające Uniwersytet Szczeciński do wykazania tego osiągnięcia w ewaluacji, zgodnie z §4 Zarządzenia nr 193/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie składania przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oświadczeń o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej, oświadczeń o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową oraz oświadczeń upoważniających podmiot do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej.
Przykład: Abramowicz Magdalena, Nowiński Mieczysław
. Zachowaj kolejność - nazwisko i imiona, a poszczególne osoby oddzielaj przecinkami.
Np. 2011.
W przypadku braku proszę powtórzyć rok wydania.
Liczba stron dokumentu
Proszę wpisać zakres rozdzielony myślnikiem (np. 15-28). Dla jednostronicowych publikacji zakres obejmie jedną stronę (np. 27-27).
Jeśli wydawnictwo nie informuje o objętości w arkuszach wydawniczych, można obliczyć to samemu.
Arkusz wydawniczy wynosi:
  • 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) prozy, lub
  • 700 linijek poezji, lub
  • 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków), lub
  • 3000 cm2 powierzchni ilustracji (także zapisu nutowego, wzorów matematycznych, chemicznych…, diagramów)

Przy obliczaniu arkusza wydawniczego bierzemy pod uwagę wszystkie elementy w obrębie wersji opublikowanej danego tekstu: tytuły, nagłówki, stopki, numery stron, tzw. żywe paginy, streszczenia, bibliografię itp.

Więcej można przeczytać na blogu warsztat badacza prof. dr hab. Emanuela Kulczyckiego.

Wpisz "brak", aby wysłać zgłoszenie bez podawania ilości arkuszy wydawniczych.

Miejscowość. W przypadku wielu miejsc wydania, proszę rozdzielić je przecinkiem, np. Warszawa, Zielona Góra
Pełna nazwa wydawnictwa
Należy podać jedynie identyfikator (nie cały adres URL). Więcej o międzynarodowym identyfikatorze DOI na stronie doi.org lub w polskiej Wikipedii.
**Wskaż co najmniej jedną cechę
Czy publikacja została zrecenzowana naukowo
Słowa kluczowe rozdzielone przecinkami.
Np.: historia, Pomorze Zachodnie, kultura, muzyka
Słowa kluczowe rozdzielone przecinkami.
Np.: historia, Pomorze Zachodnie, kultura, muzyka
np. dane tekstowe, multimedia, program
Wypełnić, jeśli dokument dostępny jest publicznie online (bez uiszczania dodatkowych opłat).
Np. https://jakasdomena.pl/mojapublikacja.pdf
W przypadku dokumentów dostępnych wyłącznie online należy wpisać online. W innych przypadkach należy zwięźle opisać nośnik. Np.2xDVD w etui B5.
Załącz skany, które potwierdzą i uzupełnią wprowadzone w formularzu dane.

Należy załączyć plik umożliwiający identyfikację bibliograficzną i techniczną dokumentu. Np. skan/zdjęcie nośnika i opakowania lub zrzut ekranu (dla publikacji wyłącznie elektronicznych).

Należy załączyć: stronę tytułową, potytułową (redakcyjną) czasopisma, spis treści czasopisma (cały) oraz pierwszą i ostatnią stronę artykułu.

Należy załączyć: stronę tytułową książki, potytułową, spis treśći (cały), ostatnią numerowaną stronę książki oraz pierwszą i ostatnią stronę rozdziału.

Należy załączyć: wszystkie początkowe strony zawierające informacje bibliograficzne oraz spis treści.

Do zgłoszenia należy dołączyć skany oświadczeń:

  • o wkładzie procentowym - dla publikacji wieloautorskich, wyłącznie jeśli wkład poszczególnych autorów nie jest równy,
  • afiliacyjne - tylko jeżeli na publikacji nie ma umieszczonej afiliacji z dokładnością co najmniej do wydziału/instytutu.
Oryginały oświadczeń należy przekazać do sekcji nauki swojego wydziału.

Zamieszczone skany będą używane przez bibliotekarzy. Nie będą publicznie widoczne w katalogu.
Preferowane są dokumenty .pdf, akceptowane są również obrazy .jpg, nie przekraczające 5MB.

Można pominąć dodawanie załączników, jeśli publikacja dostępna jest publicznie (i bez opłat) online wraz ze wszystkimi wyżej wymienionymi elementami i podano adres URL.

Miejsce przeznaczone na wszelkie uzupełnienia, zwrócenie uwagi bibliotekarza na sytuacje nietypowe i inne uwagi/adnotacje/sugestie.
Weryfikacja adresu email, proszę czekać